Trainingsschema
Terug
Dit schema loopt van 31-3-2021 t/m 30-6-2021
Maandag
Tijd Team Trainer Veld Memo
16:30 - 17:30 Meisjes D2 Sjoerd Franken HV - AB
17:30 - 18:45 Meisjes C1 Sjoerd Franken HV - AB
17:30 - 18:45 Meisjes D3 Lonneke Wiertz
Si Peeters
HV - CD
18:45 - 20:00 Meisjes A2 Jeroen van Meurs HV - CD
18:45 - 20:00 Meisjes A5 Eveline Wit
Thomas Eilander
V2 - CD
18:45 - 20:00 Meisjes B1 Sjoerd Franken HV - AB
19:00 - 20:30 Meisjes A4 Kim Taal V1 - AB
Dinsdag
Tijd Team Trainer Veld Memo
16:30 - 17:30 Jongens D1 Sjoerd Franken HV - AB
17:30 - 18:45 Jongens B1 Sjoerd Franken HV - CD
17:30 - 18:45 Jongens C1 Toon Slits HV - AB
17:30 - 18:45 Meisjes C2 Finn Hopmans
Joost van Haeringen
V1 - AB
18:30 - 20:00 Jongens C2 Thijs Buuron V2 - CD
18:30 - 20:00 Lax - Jeugd Rick Surminski
Daniël Sterenborg
V2 - AB
18:30 - 20:00 LG1 V3
18:30 - 20:00 LG2 V3
18:45 - 20:00 Jongens A1 Sjoerd Franken HV - CD
18:45 - 20:00 Meisjes B3 Pepijn van Gemert V1 - CD
19:00 - 20:00 Meisjes A3 Amber van Dijke V1 - AB
19:30 - 21:00 Dames 2 Chantalle van Dongen
Kim Taal
HV - AB
20:00 - 21:30 Jong Dames 1 Myrthe Verdult V1 - AB
20:00 - 21:30 Jongens A2 Thijs Buuron HV - CD
20:15 - 21:15 Lax - (Adults tijdelijk) v/h Men V3 - AB 4 personen LAX
20:15 - 21:15 Lax - (Adults tijdelijk) v/h Men V4 4 personen LAX
20:15 - 21:15 Lax - (Adults tijdelijk) v/h Men Daniël Sterenborg V2 - A 4 personen LAX
Woensdag
Tijd Team Trainer Veld Memo
16:30 - 17:30 Jongens 6E1 Sjoerd Franken
Kim Breewel
HV - CD
16:30 - 17:30 Jongens 6E2 Sjoerd Franken HV - CD
16:30 - 17:30 Meisjes 6E1 Sjoerd Franken
Marit Pot
HV - AB
16:30 - 17:30 Meisjes 6E2 Sjoerd Franken
Luna Koopal
HV - AB
17:30 - 18:30 Jongens 6E3 Menno Windsma V4
17:30 - 18:30 Meisjes 8E1 Sjoerd Franken
Roos van den Berg
HV - CD marit en luna
17:30 - 18:30 Meisjes 8E2 Sjoerd Franken
Luna Koopal
Marit Pot
HV - CD marit en luna
17:30 - 18:30 Meisjes B4 Jurjen Bron V2 - AB
17:30 - 19:00 Meisjes C3 Jeff Evertse
Amber van Rijsbergen
V1 - AB
17:30 - 18:30 Meisjes C4 Elena Santiago
Elena Hartevelt
V2 - CD
17:30 - 18:30 Meisjes C5 Anne Kees
Robbin Schlee
V1 - CD
17:30 - 18:30 Meisjes D2 Frédérique Kamminga
Lotte van Haeringen
HV - AB
18:30 - 20:00 Meisjes A1 Sjoerd Franken HV - AB
18:30 - 20:00 Meisjes A2 Jeroen van Meurs
Ron Dingemans
V1 - CD trainer uit D1/H1
18:30 - 20:00 Meisjes A5 Sofia de Vries V2 - CD
18:30 - 20:00 Meisjes B1 Guido van Haeringen HV - CD
19:00 - 20:30 Meisjes A4 Rene Reijngoudt V2 - AB
19:00 - 20:00 Meisjes B2 Fleur Dijkhoff V1 - AB
20:00 - 21:30 Dames 1 Mike de Bruin HV - AB
20:00 - 21:30 Heren 1 Joris Jumelet HV - CD
Donderdag
Tijd Team Trainer Veld Memo
16:30 - 17:30 Meisjes D3 Sjoerd Franken HV - AB
17:00 - 18:00 Keepers Training Trainingsgroep V1 - CD D1 Lotte van den Akker Douwe Smeets
17:30 - 18:45 Jongens D1 Sjoerd Franken
Yannick Breewel
HV - AB
17:30 - 18:30 Meisjes B5 Elmyra Hartevelt HV - CD
18:00 - 19:00 Keepers Training Trainingsgroep V1 - CD Jd1,jc1,jc2,md3,md1
18:30 - 20:00 Meisjes B3 Pepijn van Gemert V2 - AB
18:30 - 20:00 Meisjes C1 Elena Hartevelt HV - CD
18:30 - 20:00 Meisjes C2 Joke Franken
Michel de Weerd
Rogier Kersseboom
V2 - CD
18:45 - 20:15 Jong Dames 1 Mick Vriens V1 - AB
18:45 - 20:15 Jong Dames 2 Michiel Touw
Pepijn de Vos
V1 - AB
18:45 - 20:00 Jongens A1 Sjoerd Franken HV - AB
19:00 - 20:00 Keepers Training Trainingsgroep V1 - CD jb1,ja2,mc1,mc2,mc3,mc5,mb2,mb3,mb4,mb5,ma2,ma4
19:00 - 20:00 Keepers Training Trainingsgroep V4 jb1,ja2,mc1,mc2,mc3,mc5,mb2,mb3,mb4,mb5,ma2,ma4
19:30 - 21:00 Dames 2 V3
20:00 - 21:00 Keepers Training Trainingsgroep V1 - CD ja1,mb1,ma1
20:00 - 21:00 Dames 30A Joke Franken HV - AB
20:00 - 21:00 Dames 30B Anke Kamp - van Kerkwijk HV - CD
20:00 - 21:30 Jong Dames 3 V2 - CD
20:15 - 21:45 Trimhockey Rik Vriens V1 - AB
21:00 - 22:00 Heren 35A Giel van der Kreek
Huub Kamp
HV - AB
21:00 - 22:00 Heren 35B Jaap Wolters
Jeroen van Wolffelaar
HV - CD Eventueel (max.15) samen met H35C
21:00 - 22:00 Heren 35C Thomas Wegman V2 - AB Eventueel (max.15) samen met H35B op HV
Vrijdag
Tijd Team Trainer Veld Memo
16:30 - 17:30 FunkeyG Sophie van Meurs
Roza Dons
Feike Van der Kooij
Sofie Dijkhoff
V4
16:30 - 17:30 Jongens F1 Lars de Kubber HV - CD
16:30 - 17:30 Meisjes F1 Lars de Kubber
Evely Hartevelt
HV - AB
16:30 - 17:30 Meisjes F2 Manon de Weerd HV - AB
16:30 - 17:30 Meisjes F3 Lisanne de Weerd
Neeltje Dekkers
HV - AB
16:30 - 17:30 Meisjes F4 Lars de Kubber HV - CD
17:00 - 18:30 Jongens C1 Sjoerd Franken V1 - AB
17:00 - 18:30 Jongens C2 Jasper Hopmans
Joep Goossen
V1 - CD
17:00 - 18:30 Meisjes 8E1 Jurjen Bron V3
17:00 - 18:00 Meisjes 8E2 Isabel Santiago
Lauren Lim
V2 - AB
17:00 - 18:00 Meisjes C5 Kjeld Crucq V2 - CD
17:30 - 18:30 Jongens 6E1 Lars de Kubber
Bas Kakebeeke
HV - CD
17:30 - 18:00 Jongens 6E1 HV - AB
17:30 - 18:30 Jongens 6E2 Lars de Kubber
Joppe Snijders
HV - CD
17:30 - 18:30 Jongens 6E3 Lars de Kubber
Tim Kakebeeke
HV - CD
17:30 - 18:30 Meisjes 6E1 V4
18:00 - 18:30 SleepPush Clinic Trainingsgroep HV - AB
18:00 - 19:00 Meisjes B2 Kjeld Crucq V2 - CD
18:30 - 20:00 Heren 2 Pepijn de Vos V2 - AB
18:30 - 20:00 Heren 3 V3
18:30 - 20:00 Jongens A2 Sjoerd Franken V1 - CD
18:30 - 20:00 Jongens B1 Jaap Wolters
Thijs Buuron
V1 - AB
18:30 - 20:00 Meisjes A1 Mick Vriens HV - AB
19:00 - 20:00 Meisjes C3 Kjeld Crucq V2 - CD
19:00 - 20:00 Meisjes C4 Elmyra Hartevelt HV - CD
20:00 - 21:30 Dames 1 Mike de Bruin HV - CD
20:00 - 21:30 Heren 1 Lars de Kubber HV - AB
20:00 - 21:30 Jong Dames 2 V1 - AB
Zaterdag
Tijd Team Trainer Veld Memo
10:15 - 11:30 LG1 Pascal Oskamp V2 - AB
10:15 - 11:30 LG2 Nicole de Vos V3