declub_historie

declub_historie

Historie


Fair play award, MHC Tempo sinds 1931, Ereleden en leden van verdienste, MHC Tempo 75, Website MHC tempo tot 2007, Website MHC Tempo tot 2010

 

Fair Play Award

Jaarlijks tijdens de ALV wordt de Fair Play Award uitgereikt. Het betreft een eervolle vermelding '...voor diegene(n) die sportiviteit in de meest ruime zin hoog in zijn of haar vaandel heeft staan...'. De Fair Play Award werd aangeboden door H.W.A. (Henk) van Oordt bij zijn vertrek als voorzitter van MHC Tempo in juni 1998.

Inmiddels is de Fair Play Award toegekend aan:
Seizoen 2010/2011: Delilah van Dijk
Seizoen 2008/2009: Rick Videler
Seizoen 2007/2008: Dames A
Seizoen 2006/2007: Zaalhockeycommissie
Seizoen 2005/2006: Monique en Frank Aldenhuijsen
Seizoen 2004/2005: Lieselotte Heijnen
Seizoen 2003/2004: May van Oordt
Seizoen 2002/2003: MA1
Seizoen 2001/2002: LG-hockey
Seizoen 2000/2001: Heren 6
Seizoen 1999/2000: Eric Moes
Seizoen 1998/1999: Heren 2
Het thema 'Sportiviteit en Respect' wordt ook door de KNHB met een campagne ondersteund en sluit naadloos aan bij het toekennen van de Fair Play Award.
 
MHC Tempo sinds 1931


Om 72 jaar Tempo to kunnen beschrijven, moet je mensen zoeken die dat allemaal hebben meegemaakt of de geschiedenis bij overlevering kennen. Met hockey, als familiesport en vaak beoefend van generatie op generatie, is dat eigenlijk niet zo'n opgave.
We kloppen aan bij de familie Van der Kreek, waarvan nu drie generaties actief zijn betrokken bij Tempo. De eerste generatie, (groot)vader Adri en (groot)moeder Gré, kent het vooroorlogse Tempo alleen van verhalen.
De crisisjaren vormden blijkbaar geen beletsel voor een vriendenkring uit de Bergse gegoede middenstand om een hockeyvereniging op te richten. Dat gebeurde volgens overlevering in Hotel De Draak op de Grote Markt, het oudste hotel van Nederland en nog altijd aanwezig. Tientallen jaren werd gratis gespeeld op de wei van boer Musters aan de Zandstraat, in ruil voor wat onderhoud en vooral het ruimen van koeienvlaaien. Bezoekende clubs werd met een platte wagen vervoer geboden van en naar het station.

In de oorlog ligt Tempo nagenoeg stil. Begin jaren vijftig komt het sportieve leven in Bergen op Zoom weer echt op gang met de aanleg van sportpark Rozenoord. Tempo krijgt er één grasveld. Adri van der Kreek wordt lid en speelt als 15-jarige mee met beide seniorenteams. Jeugdteams zijn er nog niet. Zijn vader heeft een schildersbedrijf.

Adri schildert er de hockeyballen van kurk en donker rubber weer wit. Hij verlaat Bergen op Zoom in 1957 om zijn dienstplicht to vervullen en treft, terugkerend met echtgenote Gré, in 1965 een weinig florerend Tempo aan. Dat verandert snel als ze dicht bij Rozenoord gaan wonen. Hun huis wordt een soort clubhuis, waar de thee voor de rust vandaan komt en het clubblad Tempo Talkies, waar het wedstrijdsecretariaat huist, de elftalcommissie vergadert en ga zo maar door. Gré regelt als A-moeder redactie en secretariaat, Adri geeft training en is wedstrijdsecretaris. Eén van zijn pupillen, Maria Fikkers, bereikt het nationale elftal. Van het jeugdhockey wordt werk gemaakt door onder andere Marjes Ghering.


Rond 1970 komt er, onder het voorzitterschap van Dick Hartgerink, een clubhuis op Rozenoord. Aan het eerste kunstgras moet Tempo in 1985 fl.100.000,- bijdragen. Het lukt moeiteloos met verkoop van 1000 loten van fl.100, -.

Inmiddels zijn Adri en Gré erelid en spelen hun kinderen en kleinkinderen bij de jeugd en senioren. Het gaat goed met Tempo dankzij veel enthousiaste vrijwilligers, zoals indertijd.

Anno 2008 is de Mixed Hockey Club Tempo een bruisende en actieve club met ook buiten de regio een sterke uitstraling. De club telt inmiddels 760 leden en behoort qua grootte bij de top 5 van sportverenigingen in Bergen op Zoom. Daarnaast heeft zij de hardst groeiende jeugdafdeling. De leden hebben zich gegroepeerd in 6 seniorenteams, 7 veteranenteams, zo’n 25 jeugdteams en 40 à 50 mini-leden (kinderen van 6 en 7 jaar). Kinderen kunnen vanaf 6 jaar spelenderwijs met de hockeysport kennismaken. Met 7 of 8 jaar mogen kinderen competitie spelen. Eerst in 6-tallen, later in 8- en 11-tallen. Enige jaren geleden is het eerste gemengde LG-jeugdteam (lichamelijk gehandicapten) geformeerd. De meiden en jongens uit dit team hebben inmiddels een trekkersrol in Nederland en hebben in het seizoen 2007 – 2008 voor de derde keer de nationale titel veroverd! Vermeldenswaardig is ook het feit dat ons Heren Veteranen A elftal is doorgedrongen tot de hoogst haalbare klasse; de hoofdklasse. Hierin binden ze binnen de regio Zuid-Nederland de strijd aan met onder andere oud-internationals.

In het seizoen 2006 – 2007 heeft de club op uitbundige wijze haar 75-jarige bestaan gevierd onder het thema “Stick Gééf” met onder andere een zeer drukbezochte reünie met vele oud-leden en een spetterend gala in een speciaal daarvoor gerealiseerde spiegeltent aan het Markiezaatsmeer.

Ambitie

Recentelijk is een ambitieus plan uitgerold dat - gebruikmakend van de sterke groei die de club doormaakt - de club omhoog moet stuwen in de technische ontwikkeling en resultaten van alle elftallen. Pijler is investeren in de jeugd om zo ook de ontwikkeling (op termijn) van de senioren te stimuleren. Investeren in eigen kracht biedt een stevige basis voor de lange termijn. Daarnaast is er oog voor de breedte-ontwikkeling van de vereniging zodat een ieder op zijn/haar eigen wijze kan groeien en genieten van de hockeysport.
Doelstelling is dat op de middelange termijn, MHC Tempo met al haar eerste lijn elftallen in de jeugd op een hoog niveau binnen de regio kunnen acteren (subtopklasse) en de eerste teams van de senioren een vaste waarde in de 2e klasse kunnen worden. Dit alles zal moeten gebeuren op een verbeterde (nieuwe toplagen en verlichting) en uitgebreide (nieuw 3e veld en nieuw clubhuis) accommodatie op sportpark Roozenoord.

Er wordt het gehele jaar fanatiek gespeeld en getraind door een zeer brede steeds groter worden groep leden. MHC Tempo kenmerkt zich als een hechte club; voor vele leden een tweede thuis. De deuren van het clubhuis staan dan ook zo goed als dagelijks open. Niet voor niets hebben de leden, naast uiteraard de sportieve prestaties, plezier en gezelligheid hoog in het vaandel staan. Onder het motto “Maak Tempo” kijkt MHC Tempo dan ook positief en vol ambitie vooruit naar de volgende 75 jaar.

 
 
In de rijke historie die MHC Tempo heeft zijn de volgende personen benoemd tot Erelid of Lid van Verdienste
 
Ereleden
Leden van Verdienste
L.N. Gillebert †
D.J. (Dick) Hartgerink †
J. (Jan) van Campenhout
J. (Jolein) Bolsius-Klaarhamer
G. (Gré) van der Kreek-Leestemaker
A. (Ad) van Bragt †
J. (Jos) van Loon †
H.W.A. (Henk) van Oordt
A. (Adri) van der Kreek †
L. (Lex) Lensink
M. (Marie-Jes) Ghering
R. (Rob) van Rijn
H. (Hans) Huijsman †
L. (Lilian) Oosterlee-Sanders
D.G. (Dick) Passer
C. (Ciny) Broos
M.S. (May) van Oordt-Crommelin
B. (Bert) Knot
R. (Rob) van Amsterdam
A. (Annemiek) van Huffel
L. (Loes) van Tilborg
W.D. (Wicher) Kuilder
M. (Margot) van Meurs
J. (Joke) Franken
P. (Paula) Canne-Witteveen


Lustrum: 75 jaar MHC Tempo (2007)
 
Bekijk hier de website die destijds was gemaakt.
 
Website MHC Tempo tot 2007
 
Bekijk hier de website van toendertijd.
 
Website MHC Tempo tot 2010
   
Bekijk hier de website van toendertijd.