Agenda

Datum Naam Omschrijving Bestand
[+] Lidmaatschap
[-] Statuten/Gedragsregels
3-7-2020 14:01:18  Statutenwijziging 03072020 MHLC Tempo  Statutenwijziging 03072020 MH&LC Tempo Opname van Lacrosse en naamswijziging.  202073_MHLC Tempo met Lacrosse V2 2020 20200308.pdf 
26-5-2018 10:54:27  AVG Privacyreglement  In deze privacy verklaring kunt u nalezen hoe wij met uw vertrouwelijke gegevens omgaan binnen MHC Tempo.  2018526_Privacy_Verklaring_MHC_Tempo_v0.99.pdf 
11-7-2017 10:58:28  Vertrouwenspersoon    2017711_MHC Tempo - Vertrouwenspersoon.pdf 
11-7-2017 10:57:22  Tuchtreglement    2017711_MHC Tempo - Tuchtreglement.pdf 
11-7-2017 10:57:01  Tuchtcommissie    2017711_MHC Tempo - Tuchtcommissie.pdf 
11-7-2017 10:55:54  Huishoudelijk reglement    2017711_MHC Tempo - Huishoudelijk reglement.pdf 
11-7-2017 10:55:24  Protocol Sociaal Veilige Sportomgeving    2017711_MHC Tempo - Protocol Sociaal Veilige Sportomgeving.pdf 
11-7-2017 10:54:47  Preventie van seksuele intimidatie    2017711_MHC Tempo - Gedragsregels ter preventie van seksuele intimidatie.pdf 
11-7-2017 10:53:59  Alcoholreglement    2017711_MHC Tempo - Alcoholreglement.pdf 
[+] Wedstrijdsecretariaat
[+] Technische commissie